Mō ConCOVE About ConCOVE

The Construction & Infrastructure Centre of Vocational Excellence (ConCOVE Tūhura) was established in 2020 as part of the Government’s Reform of Vocational Education (RoVE).

About ConCOVE

ConCOVE is hosted by the Manukau Institute of Technology (MIT), part of Te Pūkenga, the New Zealand Institute of Skills and Technology.

Together, we’re using education, research, and innovation to help build a more productive, sustainable, and resilient national sector for both industry and employees.

Our mission / Te whakapuakanga

ConCOVE connects and aligns industry, learners, and vocational education to re-imagine clear, equitable, and supported career pathways within the construction and infrastructure sectors.

Ka tūhonohonotia e ConCOVE ngā rāngai ahumahi, ngā ākonga, me ngā pūkenga mahi ā rehe ki te whakatū mahi i runga i te huarahi tika, e ngākau tapatahi ana, e tautokotia ana e te rāngai waihanga.

Our vision / Te whakakitenga

We have inclusive, sustainable, and productive construction and infrastructure sectors with clear career pathways supported by a future focussed vocational education system, honouring Te Tiriti O Waitangi.

Kua kotahi, kua toitū, kua angitū te rāngai waihanga, ki te whakatū mahi e hāngai ana ki ngā pūkenga mātauranga ō anamata, i raro katoa i te mana o Te Tiriti o Waitangi.

Our structure and roles

ConCOVE is a consortium supported by six integral partners:

  • MIT – Te Pūkenga
  • Our Board 
  • Three Advisory Groups
  • Directors
  • Portfolio Management Office (PMO)
  • Operations team